Mökkivuokraamon palveluehdot

Näitä palveluehtoja sovelletaan Suomen Mökkivuokraamon tuottamaan ja hallinnoimaan verkkopalveluun, jolla tarkoitetaan www.mokkivuokraamo.fi ja www.finlandcottagerentals.com verkkosivustoja. Ilmoittamalla oman loma-asuntosi palveluumme ja maksamalla palvelun edellyttämän vuosimaksun, hyväksyt nämä palveluehdot ja sitoudut toimimaan näiden ehtojen mukaisesti.

Suomen Mökkivuokraamo (Finland Cottage Rentals) on näissä ehdoissa palveluntarjoaja ja Omistajalla tarkoitetaan yksityistä henkilöä (tai henkilöitä) tai yritystä, joka laillisesti omistaa ilmoitettavan loma-asunnon. Loma-asunnolla tarkoitetaan vuokramökkiä, huvilaa, lomahuoneistoa, asuntovenettä, iglua tai vastaavaa kohdetta, jota tarjotaan vuokralle verkkopalvelussamme. Asiakkaalla tarkoitetaan henkilöä tai yritystä, joka käyttää verkkopalveluamme ja varaa loma-asunnon sen omistajalta palvelumme kautta tai avulla.

​Palvelumaksu ja maksuehdot

Mainostamme loma-asuntoja verkkopalvelussamme vuosimaksua vastaan. Vuosimaksu yhdelle loma-asunnolle on 299€ + alv 24%. Useammalle kuin kahdelle loma-asunnolle tarjoamme alennettuja vuosimaksuja tapauskohtaisesti. Vuosimaksut laskutetaan loma-asunnon omistajalta vuosittain, ellei palvelua irtisanota.

Verkkopalvelussamme tehdyt varaukset

Verkkopalvelumme käsittää laadukkaat suomen- ja englanninkieliset varaussivustot, joita hyödyntämällä asiakas voi hakea ja varata loma-asuntoja ympäri Suomea tietyillä päivämäärillä, ominaisuuksilla tai alueittain. Varaukset tehdään suoraan kunkin loma-asunnon omistajalle ja asiakas sitoutuu varauksen tehdessään omistajan omiin varausehtoihin, jotka ovat asiakkaan luettavissa ja hyväksyttävissä ennen varauksen tekoa.

Suomen mökkivuokraamon vastuut, velvollisuudet ja oikeudet

Velvollisuuksiimme kuuluu loma-asuntojen ja verkkopalvelumme edustava mainostaminen ja markkinointi Suomessa ja ulkomailla, verkkopalvelumme ja verkkosivustojemme ylläpito ja päivittäminen sekä omistajayhteistyökumppaneidemme tukeminen loma-asuntojen vuokrauksessa suomeksi ja englanniksi.

Teemme loma-asunnoille kohdekuvaukset verkkopalveluumme suomeksi ja englanniksi, mutta emme vastaa jatkossa tietojen paikkansapitävyydestä tai loma-asunnon omistajan asiakkaalle tarjoamista tuotteista tai palveluista. Emme ole osapuolena verkkopalvelumme kautta tai avulla syntyneissä vuokrasopimuksissa tai maksusitoumuksissa ja nämä syntyvät ainoastaan varauksen tehneen asiakkaan ja omistajan välille.

Käsittelemme loma-asunnon valokuvat tarvittaessa kohdekuvauksia varten (korjaamme värit ja valotuksen) ja hyödynnämme valokuvia myös verkkopalvelumme markkinoinnissa, ellei omistaja tätä erikseen kiellä. Käsittelemiämme kuvia ei saa käyttää ilman lupaamme muilla verkkosivuilla.

Pidätämme oikeuden kehittää ja päivittää verkkopalveluamme parhaaksi näkemällämme tavalla ja tilapäiset  huolto- ja muutostyöt voivat aiheuttaa lyhytaikaisia keskeytyksiä palveluumme. Mahdolliset tekniset viat ja häiriöt pyritään korjaamaan teknisen tukemme toimesta seuraavana arkipäivänä.

Loma-asunnon Omistajan vastuut, velvollisuudet ja oikeudet

Omistajan velvollisuuksiin kuuluu kohdetietojen hallinnointi ja päivittäminen varausjärjestelmässämme, varauksien ja asiakasmaksujen asianmukainen käsittely sekä loma-asunnon siivoamisesta, turvallisuudesta ja huoltotöistä vastaaminen. Omistajan tulee tarjota loma-asuntonsa asiakkaan käyttöön siistissä ja kaikin puolin moitteettomassa kunnossa asiakkaan varaamana ajankohtana ja varauksen yhteydessä sovituilla ehdoilla.

Omistajalla on oikeus päättää oman loma-asuntonsa hinnat, vuokraussäännöt sekä varaus- ja maksuehdot. Omistaja voi myös muuttaa kohdetietoja ja hinnastoa haluamallaan tavalla niin usein kuin haluaa, mutta kohdekuvauksen tulee pysyä totuudenmukaisena eikä se saa johtaa asiakasta millään tavalla harhaan.

Loma-asunnon omistaja voi käsitellä verkkopalvelumme kautta tai sen avulla saamansa varaukset ja niiden vuokramaksut parhaaksi näkemällään tavalla, mutta on omistajan vastuulla, että varaukset ja maksut käsitellään  asianmukaisesti, huolellisesti ja yleisiä vuokranantajan laillisia velvollisuuksia noudattaen.

Erimielisyydet

Näihin palveluehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset riitatilanteet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, kuluttajan asemassa oleva omistaja voi hakea apua kuluttajaneuvonnasta tai viedä riidan kuluttajariitalautakunnan arvioitavaksi. Korvausvelvollisuutemme riitatilanteessa, jota ei pystytä ratkaisemaan neuvottelemalla, rajoittuu maksetun vuosimaksun suuruuteen.

Palvelun irtisanominen ja muutokset ehtoihin

Palvelu on voimassa toistaiseksi ja vuosimaksut laskutetaan omistajalta vuosittain ellei palvelua ole irtisanottu sähköpostitse ennen seuraavan vuosimaksun eräpäivää. Jos omistaja irtisanoo palvelun kesken vuoden, jo maksettua vuosimaksua tai osaa siitä ei palauteta.  

Palvelu irtisanotaan välittömästi, jos omistaja ei ole maksanut laskutettua vuosimaksua ajallaan tai omistajan todetaan laiminlyöneen näitä palveluehtoja tai velvollisuuksiaan vuokranantajana. Tällöin vuosimaksua tai osaa siitä ei palauteta eikä käyttämätöntä ilmoitusaikaa korvata.  

Pidätämme oikeuden tarkistaa verkkopalvelumme vuosimaksun vuosittain ja muuttaa näitä ehtoja, jos näemme sen tarpeelliseksi.